პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარების დებულებების დამტკიცების შესახებ

18 მაისი,2021

ბრძანება #1-37, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარების დებულებების დამტკიცების შესახებ