სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ

30 მარტი,2021

ბრძანება #1-24, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ